dissabte, 29 de gener de 2011

Goigs de santa Severa, la seva festa és el dia 29 de gener

Uns altres goigs als sants Constanci, Pere Nolasc i Valeri, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador