dimarts, 17 de maig de 2011

Gozos a san Pascual Baylon, la seva festa és el dia 17 de maig

Uns altres goigs a sant Pasqual Bailon els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador