dissabte, 25 d’agost de 2012

Cobles de sant Lluís rei, la seva festa és el dia 25 d'agost

Uns altres goigs de sant Lluís, i de sant Josep de Calassanç i de sant Genís que fan també 
la seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador