dijous, 23 d’agost de 2012

Gozos de san Felipe Benicio, la seva festa és el dia 23 d'agost

Uns altres goigs de santa Rosa, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure tot escrivint el seu nom a un cercador