dilluns, 6 d’agost de 2012

Llaus de Jesucrist, Salvador Nostre, en la seva Transfiguració, la seva festa és el dia 6 d'agost

Uns altres goigs de Sant Salvador, i dels sants Just i Pastor que fan també la seva 
festivitat avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador