dilluns, 1 de juliol de 2013

Gozos a santa Leonor, i també de sant Aaron, llur festa és el dia 1 de juliol

Uns altres goigs de santa Elionor, i de sant Aaron que fa també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador