divendres, 13 de setembre de 2013

Gozos a san Juan Crisóstomo, la seva festa és ara el dia 13 de setembre

Uns altres goigs de sant Joan Crisòstom, i de sant Colomb i del venerable Amadeu de Núria, que fan també la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador