dimecres, 9 d’abril de 2014

Gozos de santa Casilda, la seva festa és el dia 9 d'abril.

Uns altres goigs de sant Casilda, i de Guillem de Montpeller que fa també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador