dimarts, 10 de gener de 2017

Goigs de sant Agató, la seva festa és el dia 10 de gener.

Uns altres goigs del Baptisme de Jesucrist i dels sants Pere Urseol, Gem i Gonçal,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador