dijous, 26 de gener de 2017

Gozos a san Timoteo, la seva festa és ara el dia 26 de gener.

Uns altres goigs de sant Timoteu i de santa Paula, que fa també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador