divendres, 10 de febrer de 2017

Goigs de santa Escolàstica, la seva festa és el dia 10 de febrer.

Històries de santa Escolàstica a Dulia
Altres goigs de santa Escolàstica i de santa Sotera
que fa també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador