dimarts, 16 de maig de 2017

Gozos de san Simon Stock, la seva festra és el dia 16 de maig.

Altres goigs a sant Honorat, i als sants Joan Nepomucè i Ubald, 
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.