dilluns, 29 de gener de 2018

Gozos de san Pedro Nolasco, la seva festa és el dia 29 de gener

Uns altres goigs de sant Pere Nolasc, i dels sants Constanci, Severa i Valeri de Roda
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador