diumenge, 4 de febrer de 2018

Gozos de san Andrés Corsini, la seva festa és el dia 4 de febrer. "Pel mes de febrer, treu flor l'ametller"

Uns altres goigs de santa Verònica, i de sant Josep Leonissa, Rembert i Joan de Brito,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador