divendres, 1 d’agost del 2008

Goigs a sant Pere, ad Vincula, i a sant Feliu l'Africà, la seva festa és el dia 1 d'agost

Goigs a sant Alfons M. Liguori, la seva festa és ara el dia 1 d'agost

Goigs de les santes Fe, Esperaça i Caritat, la seva festa és el dia 1 d'agost

el mes d'agost de Bernat de Granollacs

Xilografia del Lunari e repertori del temps de Bernat de Granollacs, metge, astròleg i ciutadà de Barcelona del segle XV. Les seves taules astronòmiques començaven el 1485. Obra impresa en català i llatí el 1485, i en castellà el 1488. Anava il·lustrada profusament i va arribar a ser molt popular. GEC.