dimarts, 19 de juny de 2012

Gozos de san Ursicino, la seva festa és el dia 19 de juny

Uns altres goigs de sant Romuald i dels sants Gervasi i Protasi, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador