divendres, 29 de gener de 2016

Gozos de san Pedro Nolasco, la seva festa és el dia 29 de gener

Uns altres goigs a sant Pere Nolasc els podeu veure
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador