dimarts, 7 de juny de 2016

Gozos de san Roberto, la seva festa és ara el dia 7 de juny

Uns altres goigs de sant Robert i de sant Isidori, i de sant Moí,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador