dilluns, 31 de juliol de 2017

Gozos de san Ignacio de Loyola, la seva festa és el dia 31 de juliol.

Uns altres goigs de sant Ignasi els podeu veure en
aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.