dijous, 20 de juliol de 2017

Gozos a san Elias, profeta, la seva festa és el dia 20 de juliol.

Uns goigs de santa Margarida, i de santa Severa i altres de sant Elies 
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.