dimarts, 10 d’octubre de 2017

Gozos a santo Tomas de Villanueva, la seva festa és el dia 10 d'octubre

Uns altres goigs de sant Tomàs de Villanueva els podeu veure 
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador