dissabte, 10 de març de 2018

Goigs de sant Melitó, la seva festa és el dia 10 de març, "Per març, la sardina deixa-la anar".

Uns altres goigs dels sants Macari, Melitó i Candi que fan també la seva festa avui,

els podeu veure  en aquest bloc tot escrivint el seu nom al cercador