dimecres, 17 d’octubre de 2018

Gozos de santa Eduvigis, duquesa de Polònia, la seva festa és el dia 17 d'octubre.

Uns altres goigs a santa Edwvigis, i a sant Galderic, a sant Bercari i a sant Gall,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador