dijous, 14 de novembre de 2019

[Gozos de] San Serapio, religioso mercedario, la seva festa és el dia 14 de novembre.

Uns altres goigs de sant Serapi, i de sant Ruf que fa també la seva festa avui,
 els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador