dilluns, 26 d’octubre de 2020

"Gozos de los santos Luciano y Marciano", venerats a l'església de santa Marta de Barcelona. La seva festa és el dia 26 d'octubre.

Uns altres goigs dels sants Llucià i Marcià els podeu veure,
en aquest blog, tot escrivint el seu nom al cercador