dimecres, 28 d’octubre de 2020

"Gozos de san Simon", apòstol, venerat al Vaticà i a Mataró, la seva festa és el dia 28 d'octubre.

                                               Notícia de les seves festes a Mataró per Ramon Bassas
                           Uns altres goigs de sant Simó, i de sant Judes Tadeu que fa també la seva festa avui, 
                                     els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.