dimarts, 5 de gener de 2021

Gozos de san Telesforo, papa carmelita, la seva festa és el dia 5 de gener.

Uns altres goigs de sant Simeó Estilita i de santa Emiliana i Eduard que fan també la seva festa avi,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador