dilluns, 4 de gener de 2021

Gozos de santa Dafrosa, la seva festa és el dia 4 de gener.

Uns goigs de sant Tito, que fa també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador