dimecres, 28 d’abril de 2021

Goigs del beat, ara sant, Pere Chanel, patró d'Occeania, la seva festa és el dia 28 d'abril.

Uns altres goigs dels sants Prudenci, Luquesi, Teodora i Vidal,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador