dijous, 18 de novembre de 2021

Gozos de san Odon, la seva festa és el dia 16 de novembre.

Altres goigs als sants Ot, Bàrulas, Romà i Edmundo, que fan també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador