dimarts, 27 d’abril de 2010

Cançó del pelegrí a Montserrat, la seva festa és el dia 27 d'abril

► documentació a La Devocioteca
Altres goigs a la Mare de Déu de Montserrat els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom al cercador