dijous, 1 de juliol de 2010

Gozos de santa Leonor, la seva festa és el dia 1 de juliol

Uns altres goigs a santa Elionor els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom al cercador