divendres, 6 d’agost de 2010

Gozos a los santos Justo y Pastor, la seva festa és el dia 6 d'agost

► documentació a Los santos niños
Uns altres goigs als sants Just i Pastor els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom al cercador