dimarts, 28 de desembre de 2010

Gozos de los santos niños Inocentes, la seva festa és el dia 28 de desembre

Uns altres goigs dels sants Innocents els podeu veure
en aquest bloctot escrivint el seu nom a un cercador