dissabte, 22 de gener de 2011

Goigs de sant Vicenç, la seva festa és el dia 22 de gener

► documentació a Via Vicentius
Uns altres goigs de sant Vicenç, i de santa Agnès que fa també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador