dissabte, 12 de febrer de 2011

Cobles de santa Eulàlia, la seva festa és el dia 12 de febrer

► documentació a La Devocioteca,
Uns altres goigs a santa Eulàlia els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador