dissabte, 30 de juliol de 2011

Goigs de sant Abdon i sant Senén, la seva festa és el dia 30 de juliol

Uns altres goigs als sants Abdon i Senén els podeu veure
en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador