dissabte, 28 de gener de 2012

Lloances a sant Tomàs d'Aquino, la seva festa és el dia 28 de gener

Uns altres goigs de Sant Tomàs d'Aquino, i de sant Tirs que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador