dijous, 15 de març de 2012

Gozos de san Longinos, la seva festa és el dia 15 de març

Uns altres goigs de santa Madrona, i de santa Lluïsa de Merillac, que fan també la seva 
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador