divendres, 25 de maig de 2012

Goigs de sant Beda, la seva festa és ara el dia 25 de maig

Uns altres goigs de sant Beda, i de sant Gregori papa i de sant Urbà, que fan també la
seva festa avui, els podeu veureen aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador