dissabte, 20 d’octubre de 2012

Gozos de san Juan Cancio, la seva festa és el dia 20 d'octubre

Uns altres goigs de santa Irene i de sant Artemi, que fan també la seva 
festa avui, els podeu veureen aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador