dijous, 3 d’octubre de 2013

Gozos a san Francisco de Borja, la seva festa és ara el dia 3 d'octubre

Uns altres goigs de sant Francesc de Borja, i de sant Grau que fa també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador