dijous, 20 de març de 2014

Goigs a sant Víctor, la seva festa és el dia 20 de març

Uns altres goigs de sant Joan de Parma i de sant Ambrós de Siena, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure  en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador