dilluns, 16 de juny de 2014

Gozos a san Benon, la seva festa és el dia 16 de juny

Uns altres goigs dels sants Quirze i Julita i de santa Lutgarda que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.