dilluns, 28 de juliol de 2014

Goigs de santa Catalina Tomàs, la seva festa és el dia 28 de juliol

Uns altres goigs de santa Caterina Thomàs, i dels sants Nazari i Cels que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador