divendres, 26 de setembre de 2014

Gosos [goigs] de sos santos Cosomo e Damianu, la seva festa és el dia 26 de setembre

Uns altres goigs dels sants Cosme i Damià, i de sant Nil que fa també la seva festa 
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador