divendres, 30 de gener de 2015

Gozos de santa Martina, la seva festa és el dia 30 de gener

Uns altres goigs de santa Martina els podeu veure
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador