dilluns, 9 de març de 2015

Gozos de santa Francisca romana, la seva festa és el dia 9 de març

Uns altres goigs de santa Francesca,
i de sant Pacià que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador