dissabte, 16 de maig de 2015

Goigs de sant Honorat, la seva festa és el dia 16 de maig

Uns altres goigs als sants Joan Nepomucè, Simó Stok i Ubald,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.