dilluns, 17 d’agost de 2015

Gozos de santa Clara de Montefalco, la seva festa és el dia 17 d'agost

Uns altres goigs als sants Jacint i Mamet,
que fan també la seva festa avui, els podeu veure
en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador